شهید مهدی ادیب یزدی

  • فرزند : علی اکبر
  • تاریخ تولد : 1340/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت :
  • عملیات :
  • محل وضعیت : تهران
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید