شهید نورالدین احمدی عموقین

  • فرزند : آقاکریم
  • تاریخ تولد : 1343/02/03
  • عضویت : پاسداروظیفه
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت :
  • عملیات :
  • محل وضعیت :
  • محل دفن :
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید