شهید مهدی ابوزیدآبادی

  • فرزند : ولی اله
  • تاریخ تولد : 1348/01/01
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1364/12/19
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 27
  • ردیف : 6
  • شماره : 9

  دیدگاهتان را بنویسید