شهید وحید ابراهیمی ورکیانی

  • فرزند : حسن
  • تاریخ تولد : 1345/03/22
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت :
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/10/21
  • عملیات : کربلای 5
  • محل وضعیت : شلمچه
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 26
  • ردیف : 87
  • شماره : 52

  دیدگاهتان را بنویسید