شهید علی ابراهیمی

 • فرزند : محمد
 • تاریخ تولد : 1336/05/06
 • عضویت : پاسدار
 • مسئولیت :
 • وضعیت : شهید
 • تاریخ وضعیت : 1361/03/04
 • عملیات : بیت المقدس
 • محل وضعیت : خرمشهر
 • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
 • قطعه : 26
 • ردیف : 92
 • شماره : 36

دیدگاهتان را بنویسید