شهید اسداله ابراهیمی

  • فرزند : عبداله
  • تاریخ تولد : 1340/12/27
  • عضویت : پاسدار
  • مسئولیت : پزشکیار
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1365/03/02
  • عملیات : والفجر8
  • محل وضعیت : فاو
  • محل دفن : دماوند چشمه اعلا گلزار شهدای چشمه اعلا
  • قطعه :
  • ردیف :
  • شماره :

  دیدگاهتان را بنویسید