شهید حمید آذرمی

  • فرزند : محمد
  • تاریخ تولد : 1351/04/12
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1367/05/05
  • عملیات : مرصاد
  • محل وضعیت : اسلام آبادغرب
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 24
  • ردیف : 11
  • شماره : 37

  دیدگاهتان را بنویسید