شهید حافظ آب روشن

  • فرزند : محمدحسین
  • تاریخ تولد : 1339/02/05
  • عضویت : بسیجی
  • مسئولیت : امدادگرعملیاتی
  • وضعیت : شهید
  • تاریخ وضعیت : 1366/01/19
  • عملیات : کربلای 8
  • محل وضعیت : پاسگاه زید
  • محل دفن : تهران بهشت زهرا(س)
  • قطعه : 29
  • ردیف : 93
  • شماره : 18

  دیدگاهتان را بنویسید